Meelaha Xarfuhu ka soo baxaan ama Makjaarijta.

5-ta meelood ee xarfuhu ka soo baxaan,  Sug xuruuftooda
Makhaarijta Xarfaha
Xarafkasta iyo meeshuu ka soo baxo, iyo waliba dhawaaqiisa