Waa madka asalka u ah ee lagu garto inuu mad-ba meesha ku jiro. Xuruufta madka oo wadata shuruudaheeda iyo tusaalaheedaba waa kuwaan soo socda:

Xaraf kasta oo ka mida 3-daan xaraf waxaa la dhahaa 'xaraf madeed' waana asalka mad oo dhan. Yacni meel aan marka hore midkood laga helin mad kuma jiro.

Inta la jiidayo

Madkaan asaliga loo yaqaan inta codka lagu jiidayaa waa laba xarako (xarakadu waa xaraf kaliya inta lagu dhawaaqo).

Waxaa Madka asaliga ah la raaciyaa madadka hoos ku qoran oo inta la jiidayaa ay la mid tahay inta la jiido madka dabiiciga ah.

 


Fadlan sharaxaada codka si fiican u dhagayso.
Sharaxa  madadka oo dhan
Madka faracyadiisa (Casharku wuu soo bilaamayaa hadaad dhag siiso)