Al-qalqalah (al-laqlaqah)

xarafkastawaxaa ku hoos yaal tusaalihiisa iyadoo loo eegayo nooca qalqalada ee dhanka bidix ku yaal.