Al-qunnah

Tusaalayaasha labadiisa xaraf (Miim & Nuun)

Fiiro Gaar ah:

Ogsoonow inay qunnada qaataan Sadix ka mida axkaamta Nuunta reeban iyo tanwiintu ay sameeyaan ee afarta ah, sidoo kale Idqaamka mutamaathilaynka iyo ikhfaa shafawiguna way qaataan