Ar-raa'(Ra'da)

Xukun kasta waxaa ku dhinac yaal shuruudiisa iyo tusaalihiisa